עברית
|
English
|
عربيه
|
ภาษาไทย
|
বাংলা
|
ಕನ್ನಡ
q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7
Q8
q9
Q10
q11
q12
q13
q14
q15
q16
q17
q18
q19
q20
q21
q22
q23
q24
q25
q26
q27
q28
q29
q30
www.anima-ey.com / info@anima-ey.com
Professor Rachel Lev-Wiesel, rlev@univ.haifa.ac.il